Intressant publikation från arbetsmiljöverket

Belastningsskador nej tack!

Broschyren tar upp ansvarsfrågan för arbetsgivarna att anpassa arbetsmiljön för de anställda.

Den tar bland annat upp:

 • Råd och riktlinjer för en bra arbetsmiljö
 • Ensidigt upprepat arbete
  ska minska
 • Helhetssyn
 • Gör rätt från början
 • Angrip problemen vid källan
 • Variation/Återhämtning
 • Ge anställda handlingsutrymme

Intressanta fakta:

 • 9 000 belastningsskador 2009
 • Dessa skador utgör en tredjedel av anmälda arbetsolyckor
  med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar.

Citat från broschyren:

Det finns inte något arbete eller arbetsplatsutformning som är så bra ur belastningssynpunkt att vi kan arbeta med samma arbetsmoment under långa perioder.

Variation, återhämtning, flexibilitet och handlingsutrymme är nödvändigt i alla arbeten. Kroppen är gjord för rörelse och mår bra av belastning om den inte är för hög, ensidig eller pågår under för lång tid.

Utvecklingen går mot att fler och fler arbetar med lättare arm / handarbete,
som ofta utförs sittande. Ett exempel är den ökade datoranvändning i arbetet
och på fritiden. Ökad arbetsmängd och dagens rådande tidspress belastar
ytterligare våra "stressmuskler" i nacke och skuldror.

Det blir därför allt viktigare att ta hänsyn till hur arbetet organiseras .

Läs mer Belastningsskador nej tack

Ladda hem broschyren här

ErgoPop liten logotyp

Tel 019 - 50 00 240 | E-post: [email protected]

Om företaget | Externa Länkar | Integritet och Cookies | Sitemap

Ergopop handlar om: pausgympa, pausprogram, pausgymnastik och musarm